Autoschade vaak het gevolg van ‘even’ een paaltje raken bij de supermarkt

De meeste autoschades zijn het gevolg van onoplettendheid. Het valt dan ook niet mee om achteruit in te parkeren op een drukke parkeerplaats terwijl u handsfree aan het bellen bent en tegelijkertijd de kinderen op de achterbank in toom tracht te houden. Een paaltje raken is dan snel gebeurd. In februari dit jaar hield ABS autoherstel een onderzoek naar dit fenomeen.

Meer mannen dan vrouwen

Ruim 44% van de ondervraagden heeft ooit schade ondervonden doordat zij een paaltje hebben geraakt. 52% daarvan zijn mannen en 39% zijn vrouwen. In Overijssel rijdt men het vaakst tegen een paaltje. Ruim 66% van de mensen uit Overijssel geeft aan ooit een paaltje te hebben geraakt. Noord-Brabant en Drenthe zijn met 36% en 44% de provincies waarin het minst tegen paaltjes wordt aangereden.

Deuk in de bumper of kras aan de zijkant?

Het viel te verwachten: een onzachte ontmoeting met een paaltje zorgt het meest voor schade aan de bumper en die zit vaker rechts dan links. Bumperschade wordt gevolgd door krasschade, maar in 15% van de gevallen was de schade een stuk complexer. In sommige gevallen (6%) was de schade zo complex en zo ernstig, dat de auto moest worden weggesleept.

“Ik zag het paaltje niet”

Zoals we net al aangaven, is onoplettendheid een veel voorkomende oorzaak bij autoschade. 70% van de ondervraagden gaf aan het paaltje in kwestie niet te hebben gezien. Met inschatten had men ook problemen, want 20% gaf aan dat ze de afstand tussen paaltje en auto verkeerd hadden ingeschat. Vervolgens was er nog een kleine 5% die moest uitwijken voor een tegenligger en daardoor tegen het gehate paaltje aan kwam.

Paaltjesschade gedekt?

Dit soort autoschades komt heel veel voor, maar wordt gewoon gedekt door een WA+ Volledig Casco verzekering. Als u alleen de verplichte WA-verzekering of WA+ Beperkt Casco verzekering heeft afgesloten, wordt de schade niet gedekt. Als u wilt weten welke premie u bij Zelf.nl betaalt voor een WA+ Volledig Casco autoverzekering dan bezoekt u onze site.

You may also like...