Averij Grosse??

Zestig procent van de Nederlanders begrijpt de polisvoorwaarden van hun autoverzekering niet. De polisvoorwaarden zijn te moeilijk geformuleerd. Dit meldde Verzekeringssite.nl maandag in het tv-programma Tros Radar.

U kunt schade oplopen bij vervoer op een schip

Averij Grosse

Vandaag staat er op de Telegraaf.nl een mooi voorbeeld. Het betreft een deel uit poliswaarde dat gaat over het vervoer van een auto op een schip. Het is de volgende tekst: ‘Verschuldigde bijdrage in averij grosse voorzover die bijdrage betrekking heeft op het motorrijtuig.’ De meeste mensen zullen inderdaad niet begrijpen wat er in dat voorbeeld eigenlijk gezegd wordt.

Definitie

De officiële definitie van averij grosse is: ‘Er is averij-grosse-handeling wanneer en alleen wanneer er opzettelijk en redelijkerwijze enige buitengewone opoffering of uitgave wordt gedaan ter gemene beveiliging, met het doel de zaken betrokken bij een gemeenschappelijke onderneming ter zee voor gevaar te bewaren.’

De kosten worden gedeeld door alle belanghebbenden

Met andere woorden: Averij grosse bepaalt dat kosten die gemaakt worden om de redding van het schip en de lading, door alle partijen gedragen moeten te worden. Het regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van het schip, de lading en de vrachtpenningen. Iedere partij moet bijdragen naar verhouding van zijn financiële belang. De averij-grosse bijdrage is dan ook een percentage van de waarde van uw goederen. Zonder een transportverzekering moet u deze bijdrage in averij-grosse zelf te betalen, ook wanneer uw goederen niet beschadigd zijn.

Gemeenschappelijk belang

Bij Averij-Grosse staat het gemeenschappelijke belang, namelijk het behoud van het schip en de lading, op de voorgrond. Als de gezagvoerder moet kiezen voor opofferingen, dan gebeurt dat in gemeenschappelijk belang. Hierdoor ligt het voor de hand dat elke belanghebbende een gelijk deel van de schade draagt. Anders zou de schade voor de rekening van één van belanghebbenden komen.

U betaalt ook de schade van derden

Ook wanneer uw goederen onbeschadigd zijn, kunt u verplicht worden te betalen voor de schade van derden. Dit is het geval wanneer er opzettelijk schade is toegebracht aan de lading en er opofferingen gedaan zijn met als doel het behoud van het schip en de lading.

Het voordeel van Zelf.nl

De autoverzekering van Zelf.nl is altijd voordelig. U betaalt altijd een lage premie, ongeacht het aantal kilometers dat u maakt. Maakt u ineens veel meer of minder kilometers? Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw premie. Uw verzekering bij Zelf.nl blijft goedkoop! Bereken direct zelf uw premie.

You may also like...

3 Responses

  1. peter zegt:

    Goede poging eea uit te leggen, maar toch nog onduidelijk.

  2. j.lacroix zegt:

    Heeft U ook een goederentransport verzekering.

    met vriendelijke groeten ,

    Jos Lacroix