Bewindvoerders en Zelf.nl vinden oplossing voor Ineas-klanten

Klanten van Ineas hoeven niet langer onzeker te zijn over hun autoverzekering. De bewindvoerders van Ineas zijn met Zelf.nl (onderdeel van SNS REAAL) een regeling overeengekomen. De bewindvoerders zullen de klanten vandaag en morgen informeren.

Ineas verzekeringen eindigen op 1 september 2010

Op 24 juni jl. trad op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas in werking. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010. Nederlandse Ineas-klanten kunnen vanaf vandaag een verzekering bij Zelf.nl. afsluiten. Tot 1 september biedt Zelf.nl gratis Beperkt Cascodekking en Volledig Cascodekking met terugwerkende kracht vanaf 24 juni op de voorwaarden van de Ineas-verzekering. Zelf.nl brengt hiervoor geen premie in rekening. In tegenstelling tot eerdere berichten hoeven klanten die een verzekering bij Zelf.nl afsluiten de Beperkt Casco en Volledig Casco schades niet langer zelf vooruit te betalen. Dit neemt Zelf.nl voor haar rekening. De WA dekking gaat pas in op 1 september 2010. WA-schades tot 1 september 2010 worden gedekt door het Waarborgfonds. Schades met een schadedatum van vóór 24 juni 2010 vallen binnen de afwikkeling van de noodregeling. Dit geldt ook voor de aan Ineas vooruitbetaalde premie voor de periode na 1 september 2010.

Aanmelden bij Zelf.nl voor 7 augustus j.l.

Aan Ineas-klanten wordt gevraagd zich vóór 7 augustus te melden via www.zelf.nl/ineas.

‘Hele mooie oplossing’

Marinus Pannevis, bewindvoerder van Ineas: “Gelukkig komt er een einde aan de onzekerheid over de dekking tijdens de noodregeling. Door de samenwerking met Zelf.nl zijn alle Beperkt Casco en Volledig Casco schades met terugwerkende kracht vanaf 24 juni 2010 gegarandeerd. En omdat de WA-schades zijn afgedekt via het Waarborgfonds, is er een volledige dekking vanaf de ingangsdatum van de noodregeling. Gegeven de omstandigheden is dit voor de Nederlandse verzekerden een heel mooie oplossing.”

‘Zelf.nl neemt onzekerheid weg’

Marco van Muiswinkel, directeur van Zelf.nl, is verheugd over de regeling: “Het mes snijdt aan twee kanten. Zelf.nl neemt onzekerheid weg bij de klanten die zich aanmelden en realiseert tegelijkertijd een uitbreiding van het klantenbestand. Tegenover de kosten van de afwikkeling van de schades staat een besparing op onze marketing- en verkoopkosten. Die geven we grotendeels terug aan onze nieuwe klanten.”

Over Zelf.nl

Zelf.nl is een handelsnaam van Proteq Schadeverzekeringen N.V. (100% onderdeel SNS Reaal), een verzekeraar met een sterke solvabiliteit van meer dan 350%, ruimschoots boven het wettelijk minimum van 100% en het marktgemiddelde van 273%. Zelf.nl richt zich via internet op particuliere klanten en kenmerkt zich door een scherpe prijs, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en klantwaardering. Voor verdere informatie http://zelf.nl/ineas.

You may also like...