Bewindvoerders in email naar klanten Ineas: “Uw polis stopt per 1 september”

De bewindvoerders van Ineas hebben vanochtend onderstaand bericht naar alle klanten van Ineas gestuurd waarvan nog niet bekend is dat zij naar een andere verzekeraar overgestapt zijn. Het bericht is in zijn geheel hier te lezen.

Geachte Klant,

U hebt een autoverzekering gesloten bij INEAS met polisnummer xxxxxxxx. INEAS is de handelsnaam van uw verzekeraar: International Insurance Corporation (IIC) N.V.(“IIC”). Op 24 juni 2010 heeft de rechtbank in Amsterdam de noodregeling op grond van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht van toepassing verklaard op IIC. Zoals eerder vermeld, zijn wij door de rechtbank benoemd tot bewindvoerders van IIC en belast met de afwikkeling van IIC en al haar verzekeringen. Op 4 augustus 2010 heeft de rechtbank ons gemachtigd om alle verzekeringen van IIC te beëindigen per 31 augustus 2010 om 24.00 uur.

1. Einde verzekering: 31 augustus 2010
Op grond van deze machtiging beëindigen wij uw verzekering hierbij per 31 augustus 2010 om 24.00 uur. Na dit tijdstip bent u niet meer verzekerd bij INEAS. Dit geldt ook als u een verzekering hebt met een langere looptijd en/of premie hebt betaald voor de periode na 31 augustus 2010. Uw verzekering blijft dus van kracht tot en met 31 augustus 24.00 uur. Schades tot en met 31 augustus 24.00 uur kunt u op de normale manier aanmelden via de INEAS site. Uw schadevrije jaren zullen in september worden aangemeld bij Roy-Data. Roy-Data is een landelijk systeem dat door bijna alle Nederlandse verzekeraars wordt gebruikt om schadevrije jaren uit te wisselen. U hoeft dus niet meer zelf een papieren royementsverklaring naar uw nieuwe verzekeraar te sturen om uw schadevrije jaren aan te tonen.

2. Premies
Tot en met 31 augustus 2010 bent u de normale premie verschuldigd aan IIC. Wij incasseren die premie op de gebruikelijke manier. Helaas is hierbij achterstand ontstaan door de noodregeling. Wij lopen die achterstand zo snel mogelijk in.

LET OP: premiebetaling is belangrijk. Als u geen premie betaalt, hebt u geen verzekeringsdekking en kunnen de schadevrije jaren niet worden opgegeven. Vanaf 1 september bent u geen premie meer verschuldigd. Dit geldt ook als uw verzekering oorspronkelijk een langere looptijd had. Als u premie hebt betaald over de periode na 1 september 2010, hebt u een vordering op IIC tot terugbetaling daarvan. Meer informatie hierover in punt 4 van deze e-mail.

3. Sluit een andere verzekering met ingangsdatum 1 september 2010!
Wij adviseren u dringend om een andere autoverzekering af te sluiten met uiterljike ingangsdatum 1 september 2010. Regel dit dus voor deze datum. In Nederland hebben wij speciale afspraken gemaakt met Zelf.nl, onderdeel van SNS Reaal. Als u bij Zelf.nl nu een verzekering afsluit, bent u met terugwerkende kracht vanaf 24 juni tot en met 31 augustus 2010 24.00 uur volgens de voorwaarden van Ineas verzekerd voor beperkt casco en volledig casco schades. Hiervoor rekent Zelf.nl geen premie. De autoverzekering van Zelf.nl gaat in per 1 september 2010.

4. Betaling schade en premieteruggave
Als u een vordering hebt op IIC i.v.m. schade of premieteruggave hoeft u op dit moment niets te doen. Wij brengen alle vorderingen in kaart, en sturen u in de loop van dit najaar een opgave per e-mail. Betaling van deze vorderingen zal nog lang duren. Wij moeten eerst volgens de wet bepalen wat aan wie kan worden uitbetaald. Ook daarover ontvangt u te zijner tijd nader bericht van ons.

5. Verdere vragen
Als u gebruik wilt maken van de regeling met Zelf.nl of hier nog vragen over heeft, kijkt u op www.zelf.nl/ineas. Voor verdere vragen over uw Ineas verzekering kunt u terecht bij de helpdesk van Ineas via www.ineas.nl.

Amsterdam, 10 augustus 2010

Pannevis en P.H.M. Versteeg
Bewindvoerders van International Insurance Corporation (IIC) N.V, handelend onder de naam Ineas.

You may also like...

1 Response

  1. 11-08-2010

    […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door VicKuP en René Politiek, Zelf Verzekeringen. Zelf Verzekeringen heeft gezegd: Bewindvoerders in email naar klanten Ineas: "Uw polis stopt per 1 september" | http://tinyurl.com/26m5j4x […]