De Grote Verzekeringschoonmaak – de Autoverzekering

Het is inmiddels duidelijk. Nu de lente definitief is aangebroken, is het tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. Niet alleen uw huis kan een grote beurt gebruiken, maar ook uw verzekeringen. Met het opschonen van uw verzekeringen kunt u namelijk besparen. Nu, of in de toekomst.

Het is tijd om de autoverzekering onder de loep te nemen. Onze overige verzekeringen hebben we inmiddels gehad. U kunt er een hoop mee winnen als u de bezem door de autoverzekering haalt.

WA, WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco, wat zijn dat eigenlijk voor dekkingen?

Een WA-verzekering is de verplichte basisverzekering. Een WA + Beperkt Casco (WA Extra) dekt ook schade aan uw eigen auto. Tenslotte is een WA + Volledig Casco (All Risks) de meest uitgebreide variant. Wilt u daar meer over weten? Lees dan WA, WA-plus, all-risk, wat zijn dat voor dekkingen?

Welke van de bovenstaande dekking heeft u en is deze nog wel relevant?

Mensen die een verzekering afsluiten voor een nieuwe auto, kiezen over het algemeen voor een all-risks dekking. Dat is de meest uitgebreide en ook de duurste dekking voor uw auto. Naarmate de auto ouder wordt, is het steeds minder vanzelfsprekend om daar een dergelijke dure dekking voor te nemen. Om dat te illustreren hebben wij een grafiek geplaatst die de overeenkomst tussen de leeftijd van de auto en de mate waarin men voor een WA, Beperkt Casco of een Volledig Casco kiest. Het is verstandig om u af te vragen of de leeftijd van uw auto een dergelijke dekking nog wel rechtvaardigt.

Uw inzittenden ook meeverzekeren?

De Inzittendenbescherming is een combinatie van twee verzekeringen: een schadeverzekering en een ongevallenverzekering voor inzittenden. De schadeverzekering dekt daadwerkelijk geleden schade aan inzittenden tot € 1 miljoen.

De ongevallenverzekering keert bij overlijden maximaal € 15.000,- uit en bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.
De Inzittendenbescherming geldt ook voor honden en katten. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 500,- bij overlijden en € 2.500,- voor ziektekosten.

Juridische kwesties? Rechtsbijstandverzekering

Met deze verzekering heeft u recht op rechtskundige bijstand en worden proceskosten vergoed. U kunt als automobilist in situaties terechtkomen waarin juridische hulp noodzakelijk is. Het komt ook voor dat de tegenpartij bij u schadevergoeding claimt, terwijl u vindt dat u geen schuld heeft. Ook kunt u met deze verzekering autoschade waarvoor u niet verzekerd bent verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Misschien dat u al een losse rechtsbijstandverzekering met de dekking motorrijtuigen heeft. Als u dan ook een rechtsbijstandverzekering bij uw autoverzekering heeft afgesloten, dan bent u dubbel verzekerd! Geen goede zaak, voor u 🙂

Autoverzekering aanpassen?

Dat is zo geregeld. Het kan echter niet via onze website worden gedaan. Wilt u uw autoverzekering veranderen? Bel ons dan op 072-5180160.

Nog geen autoverzekering?

Dat kunt u dat direct goed doen en hier uw autoverzekering afsluiten.

Meer verzekeringen schoonmaken

You may also like...