De Grote Verzekeringschoonmaak – de Rechtsbijstandverzekering

Het is inmiddels duidelijk. Nu de lente definitief is aangebroken, is het tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. Niet alleen uw huis kan een grote beurt gebruiken, maar ook uw verzekeringen. Met het opschonen van uw verzekeringen kunt u namelijk besparen. Nu, of in de toekomst.

Als eerste hebben we de reisverzekering behandeld, daarna was het de beurt aan de woonverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Nu is het tijd om de rechtsbijstandverzekering binnenstebuiten te keren. Welke onderdelen zijn noodzakelijk voor u en welke niet?

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische kosten. Als u bijvoorbeeld een conflict heeft met uw werkgever, kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden. Ook ‘rijdende-rechter’-zaken kunnen beslecht worden met behulp van een rechtsbijstandverzekering. Hierbij kunt u denken aan een boom van de buren die het zonlicht tegenhoudt en die u wilt snoeien, maar uw buren niet. Ten slotte is een rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe in conflicten na verkeersongelukken.

Is uw gezinssituatie veranderd?

Bij een rechtsbijstandverzekering maakt u bij het afsluiten de keus voor wie deze verzekering geldt. Daarin zijn vier mogelijkheden:

  • Alleen voor uzelf
  • Voor uzelf en voor uw partner
  • Voor uzelf en voor uw kinderen
  • Voor uzelf, uw partner en voor uw kinderen

Voor bovenstaande gezinsleden geldt hetzelfde als voor de aansprakelijkheidsverzekering. Onder de verzekerden kunnen ook uw personeel of inwonende familie vallen. Tevens kunnen bestuurders van uw auto, boot of luchtvaartuig ook onder uw rechtsbijstandverzekering vallen. Wanneer hier iets aan veranderd, dan moet u dat aan ons doorgeven.

Rechtsbijstand basisdekking

De basisdekking biedt rechtsbijstand bij bijvoorbeeld geschillen met de gemeente, buren, leveranciers of huisbaas. Iedereen die bij ons een rechtsbijstandverzekering afsluit, heeft automatisch deze dekking. Onder deze dekking vallen niet arbeidsrecht, verkeerszaken of zaken die specifiek voor huiseigenaren gelden. Wilt u deze wel, dan is het verstandig om te kijken naar onze aanvullende dekkingen.

Motorrijtuigen

Aanvullend op de basisdekking biedt deze dekking rechtsbijstand bij onder meer verkeersongelukken of een conflict met het garagebedrijf. Voor meer informatie kijkt u bij ‘veelgestelde vragen’ of de polisvoorwaarden.

Huiseigenaren

Deze dekking biedt aanvullend op de basisdekking onder andere rechtsbijstand bij de aan- en verkoop van uw woning of conflicten met een aannemer. Voor meer informatie kijkt u bij ‘veelgestelde vragen’ of de polisvoorwaarden.

Arbeidsrecht

Deze dekking biedt rechtsbijstand bij geschillen met uw werkgever (zoals ontslag), aanvullend op de basisdekking. Voor meer informatie kijkt u bij ‘veelgestelde vragen’ of de polisvoorwaarden.

rechtsbijstandverzekering aanpassen?

Dat is zo geregeld. Het kan echter niet via onze website worden gedaan. Wilt u uw aansprakelijkheidsverzekering veranderen? Bel ons dan op 072-5180160.

Nog geen rechtsbijstandverzekering?

Dat kunt u dat direct goed doen en hier uw aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Meer verzekeringen schoonmaken

You may also like...