Een ongevallenverzekering omdat u gewond kunt raken (of kunt overlijden) door een snoepautomaat?

ongevallenverzekeringJaarlijks sterven er in de wereld meer mensen door een snoep- en/of frisdrankautomaat dan door een aanval van een haai. Als het niet zo’n treurig gevolg had, zou het grappig zijn. Een snoepautomaat kan al gauw zo’n 500 kilogram wegen en dat is ongeveer net zo zwaar als een slanke koe. U kunt zich voorstellen als die met z’n verpletterende gewicht bovenop u gaat zitten, dat ademen wat lastig wordt. Nu is dit een extreem voorbeeld, maar het mag duidelijk zijn dat een ongeluk in een heel klein hoekje zit. En daarom neemt u een ongevallenverzekering.

Een ongevallenverzekering is ook voor “domme” ongelukjes

Als u wanhopig aan een frisdrankautomaat staat te trekken omdat uw blikje cola is blijven steken en u krijgt daardoor het apparaat op uw dak, dan zijn de financiële gevolgen van uw kwetsuren keurig netjes gedekt door uw ongevallenverzekering. In het ergste geval krijgen uw nabestaanden 10 duizend euro uitgekeerd bij uw verscheiden. Raakt u blijvend invalide, dan kan die uitkering oplopen tot 50 duizend euro. Dat is afhankelijk van de dekking die u kiest.

Even voor de duidelijkheid: waarvoor sluit u een ongevallenverzekering af?

Het is al erg genoeg als u of een gezinslid blijvend invalide raakt of zelfs komt te overlijden. De financiële gevolgen van een dergelijke gebeurtenis kunnen zeer ingrijpend zijn. En dan heb ik het niet alleen over uitvaartkosten, maar ook over de kosten om bijvoorbeeld uw huis aan te passen als u invalide bent geraakt. Een ongevallenverzekering zorgt dus voor financiële rust.

Ongevallenverzekering in drie smaken

De ongevallenverzekering van Zelf.nl komt in drie varianten, die te maken hebben met de hoogte van de uitkering bij invaliditeit of overlijden. Pakket 1 is het eenvoudigste pakket en keert 5 duizend euro uit bij overlijden en 10 duizend euro bij blijvende invaliditeit. Pakket 3 is het duurste pakket en keert 10 duizend euro en 50 duizend euro uit. De ongevallenverzekering sluit u af voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. De premie hiervan is zeer laag en begint al bij € 1,75 per maand voor uzelf voor pakket 1, tot € 10 voor uzelf en uw gezin voor pakket 3.

Een filmische analyse van een overlijden door een snoepautomaat

You may also like...