Eigen risico

Iedereen kent de term ‘eigen risico’. Maar weet u ook wat het precies inhoudt? En weet u ook wanneer u te maken heeft met een eigen risico?

Een kleine schade

Wat is eigen risico precies?

De woorden ‘eigen risico’ zeggen het al. Het is namelijk het niet verzekerde deel wanneer u schade lijdt. Het eigen risico houdt in dat u met uw verzekeraar afspreekt dat u een bepaald bedrag van de gedekte schade zelf betaalt. Dit van tevoren afgesproken bedrag moet u dus altijd (eerst) zelf betalen, ook wanneer iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van uw schade. Het opnemen van een eigen risico heeft altijd een gunstige invloed op de berekende premie.

Voorbeeld verrekening eigen risico

Om te illustreren hoe de verrekening van het eigen risico plaatsvindt bij een schadeuitkering geven we een voorbeeld:
Uw buurman is tegen uw geparkeerd staande auto gereden. Deze schade is gedekt op uw all-risks verzekering. De totale schade bedraagt € 350. U heeft een eigen risico van € 150. Dat betekent dat uw verzekeraar € 350 – € 150 = € 200 uitkeert. De totale schade van € 350,- zal uw verzekeraar dan indienen bij (de verzekeraar van) uw buurman. Zodra de totale schade verhaald is, zal uw verzekeraar het eigen risico aan u terug betalen.

Zelf.nl

Zelf.nl is een zeer voordelige internetverzekeraar. We schreeuwen niet, maken geen dure commercials en zitten niet in een luxe pand. Wij houden onze kosten laag, zodat u kunt profiteren van een lage premie. Bovendien kunt u rekenen op hoge kwaliteit en snelle service. Bezoek onze site en doe een premiebereking! Wellicht kunt u per jaar tot honderden euro’s op uw schadeverzekeringen besparen!

You may also like...