Zelf 4 januari Goedevoornemens zonder tekst

Goede voornemens? Zo haal je ze wel!

Een nieuw jaar; nieuwe kansen! Goede voornemens gaan vaak over een gedragsverandering. Makkelijker gezegd dan gedaan. Om die reden hier een aantal tips ter ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van je goede voornemens.

Voornemens opschrijven
Wat willen we precies bereiken? Door de doelen op te schrijven creëren we een overzicht en kunnen we besluiten welke wensen onze absolute voorkeur hebben. Daar kunnen we dan op focussen, de andere voornemens kunnen we voorlopig parkeren; alles op z’n tijd.

Motivatie
Wáárom willen we dit doel bereiken? Is het iets waarvan ‘de omgeving’ heeft aangegeven dat het wenselijk is? Of is het iets dat we vanuit onszelf graag willen bereiken? In dat laatste geval spreken we over een intrinsieke motivatie. Bewezen is dat die motivatie tot een veel grotere kans op succes leidt. Juist omdat we uit het realiseren van deze doelen oprecht plezier halen. Kies dus doelen gebaseerd op intrinsieke motivatie!

Wees realistisch
Past het voornemen ook bij het realiseren van ons doel? Willen we gewicht verliezen zodat we kans maken op een nieuwe baan, óf omdat we een gezonder leven willen leiden? In het eerste geval is een cursus solliciteren waarschijnlijk effectiever.
Laten we ook letten op de realistische aard van onze wensen. Is het de droom ooit naar de maan te reizen? Tsja, niet onmogelijk, maar toch… Stel een realistisch doel, bijvoorbeeld een bezoek aan een ander continent. Dan vergroten we de kans op succes wellicht met 100%.

Kleine stappen
De kracht van de verandering zit in het zetten van kleine stappen. Zo ervaren we de successen tussentijds. Een goede aanmoediging om door te gaan met de verandering die we hebben ingezet. Desnoods breken we de doelstelling op in een aantal tussenstations. Zo ontstaat er een situatie waarin we kunnen wennen aan de verandering, waarna we deze verder kunnen uitbreiden.

Actieplan
Hoe gaan we het gewenste doel bereiken? Cruciaal is dat we overgaan tot actie. We maken een plan! Wat is er allemaal nodig om je doel te bereiken? We noteren de stappen, zetten deze in de goede volgorde en bepalen wanneer welke stap gerealiseerd moet zijn.  We noteren dit in de agenda en hangen het plan ook op een goed zichtbare plaats. Zo worden we er geregeld aan herinnerd.

Vier de successen!
We vieren het succes van het realiseren van de stappen. We werken aan verandering en een verbetering van ons leven, daar mogen we onszelf voor trakteren. Iets kleins is al goed. Zo maken we het leuk en blijven we gemotiveerd het hele traject vol te houden.

Meten is weten
Wat was het startpunt? Maar ook belangrijk: wanneer is het doel precies bereikt?  Afhankelijk van het doel kunnen we bepalen hoe het resultaat gemeten kan worden. We meten tussentijds of we op koers liggen. Ja? Prachtig! (Daar is de beloning.) Niet helemaal? Prachtig: goed we het op tijd signaleren, nu kunnen we bijsturen. Wat is de oorzaak? Hoe kunnen we dit oplossen? Door het meten brengen we het gedrag wat tot de verandering moet leiden meer in het bewustzijn.

Begin opnieuw
Ging het even niet zoals we het gepland hadden? Goed nieuws: we kunnen altijd opnieuw beginnen. We laten ons niet ontmoedigen na een ‘terugval’. En brengen juist weer even goed in beeld wáárom dit ook al weer belangrijk voor ons is. Wat is ook al weer het grote voordeel dat we willen halen? En we beginnen gewoon opnieuw. Het grootste percentage geslaagde voornemens is via deze route gerealiseerd.

Kan niet missen… 2018 wordt ons jaar!

You may also like...