Medische kosten op vakantie? Eerst uw zorgverzekering dan uw reisverzekering

Als u tijdens uw vakantie in het buitenland ziek wordt en gebruik moet maken van de gezondheidszorg daar, dan zult u in veel gevallen kosten maken. Die kosten zijn vaak gedekt door uw zorgverzekering. Wat niet gedekt wordt door uw zorgverzekering, is dan vaak weer gedekt door uw reisverzekering. In dit artikel leest u wat u moet doen als u ziek wordt in het buitenland.

Medische kosten claimt u eerst op uw zorgverzekering

Uw zorgverzekeraar is diegene waar u zich als eerst tot wendt als u medische kosten heeft gemaakt op vakantie. Zelfs als die kosten binnen het eigen risico vallen. U moet ze hoe dan ook bij uw zorgverzekering indienen. Krijgt u van hen de afwijzing of de rekening, dan dient u die in bij ons. Let op: het eigen risico van de zorgverzekeraar is niet gedekt op de reisverzekering. Het eigen risico bij de Zelf.nl reisverzekering is, afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen, € 50 of € 100.

Welke kosten zijn gedekt als u, een gezinslid of een huisdier ziek worden op vakantie?

Medische kosten kunnen erg oplopen en heel divers zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat medische zorg in het buitenland via privéklinieken loopt. Vooral in westerse landen kunnen zij hoge medische kosten rekenen. Uw zorgverzekering vergoedt deze kosten tot een bepaald maximum en uw reisverzekering vult dat verder aan. Hierbij moet u wel uw eigen risico in het oog houden. Dit zijn kosten die u sowieso moet betalen.

Het maximum dat de zorgverzekering vergoedt bij medische kosten die u in het buitenland moet betalen, wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde voor diezelfde behandeling in Nederland. Daarbij is er vaak ook sprake van indirecte kosten. Bijvoorbeeld uw partner die heen en weer moet reizen naar het ziekenhuis of extra dagen op het vakantie-adres moet verblijven. Kijk voor alle kosten die gedekt worden door de reisverzekering in onze polisvoorwaarden.

Hoe declareert u die kosten?

Voor alle kosten geldt dat u bonnetjes en andere kwitanties goed bewaart. Deze dient u in bij uw zorgverzekeraar. Die vergoedt uw medische kosten en indirecte kosten tot een bepaald maximum. De reisverzekering van Zelf.nl vergoedt in veel gevallen het resterende bedrag minus aftrek eigen risico.

Voordat u op vakantie gaat nog even gauw een reisverzekering afsluiten

Een premie reisverzekering berekenen is zo gebeurd. De doorlopende reisverzekering van Zelf.nl heeft u al voor een paar cent per dag.

You may also like...