Nieuw model iPhone zorgt voor 300% meer claims bij Zelf.nl

Uit onderzoek van internetverzekeraar Zelf.nl blijkt dat rondom de introductie van een nieuwe iPhone ruim 300% meer oude versies van dat toestel worden geclaimd.

Hoe groter het aantal nieuwsberichten, hoe groter het aantal claims

Van de nieuwe iPhone 5 wordt verwacht dat deze in september wordt aangekondigd. Nieuws over het nieuwe toestel wordt in toenemende mate gepubliceerd en ook nu lijkt dat te zorgen voor een forse stijging van het aantal schademeldingen.

Of de introductie van een nieuw toestel daadwerkelijk tot meer claims leidt is lastig hard te maken. Er wordt namelijk niet bijgehouden welke elektronicaproducten een verzekerde precies claimt. Toch valt het op dat bij elk nieuw toestel het aantal claims dermate fors stijgt, dat van toeval eigenlijk geen sprake meer kan zijn.

Top-5 schade-smoezen iPhone

De redenen die men opgeeft voor schade aan een iPhone lopen uiteen. Zo is een onvrijwillig contact met water vaak een reden om een claim in te dienen. Op reis bijvoorbeeld vergeet men een telefoon in de broekzak bij het nemen van een duik. Thuis worden telefoons nog wel eens meegewassen in de wasmachine. Ook valschade wordt vaak genoemd als boosdoener.

Zelf.nl heeft een groot aantal redenen gehoord. Een top-5 van die smoezen is hier en hier beschreven.

Ongelukkig toeval of kwade opzet?

Dat mensen graag het nieuwste model iPhone willen hebben en daarom tot een dergelijke schademelding overgaan, lijkt overduidelijk. Toch is het aantonen van opzet een vak apart. Schade-experts onderzoeken daarom elke schadeclaim intensief. Gelukkig is er een groot aantal mogelijkheden om de oorzaak van de schade te achterhalen. De pakkans is daarom groter dan men denkt.

Schade aan een iPhone (of een andere dure gadget) wordt nauwkeurig onder de loep genomen. Er wordt gekeken of de werkelijke schade strookt met het verhaal dat de verzekerde vertelt. Ook wordt het claimbedrag van de klant nader onderzocht. Als bijvoorbeeld blijkt dat men periodiek een claim indient, dan kan er wat meer aan de hand zijn dan een ongelukje.

Oneerlijke claim leidt tot ernstige maatregelen

En als er sprake is van meer dan een ongelukje, dan zijn de gevolgen voor de verzekerde ernstig. Men wordt in ieder geval geroyeerd. Bovendien wordt de naam van de klant tot acht jaar opgenomen in het centrale systeem van verzekeringsmaatschappijen onderling.

Ook wordt het Verbond van Verzekeraars op de hoogte gesteld, die de melding doorstuurt naar justitie. Zo nodig stelt justitie strafrechtelijke vervolging in. In ieder geval wordt het hierdoor heel lastig om nog een tegen een normale premie af te sluiten.

You may also like...

1 Response

  1. emin sari zegt:

    Wat een bulshit deze toestel heeft 2 jaar garantie en indien binnen deze garantieperiode ,,het toestel niet goed functioneerd bij normaal gebruik kan men contact opnemen met het fabrikant en zelf met provider ,,,en toestel extra verzekeren is ook onzin alleen misschien voor diefstal ,,300% meer claims ja en waarvan 2 procent binnen de voorwaarden valt en uitbetaald wordt onder welke verzekerings vorm valt zon iphone dan ?????Dat mensen graag het nieuwste model iPhone willen hebben en daarom tot een dergelijke schademelding overgaan, lijkt overduidelijk,Denk niet dat mensen die 600 euro neertellen zo zielig zijn als jullie ,,om deel te nemen aan deze bevinding..van zelf.nl dus wat wil je hiermij zeggen klant gaat niet naar apple store of support en neemt geen contact op met zijn provider maar gaat even zomaar incasseren bij zelf.nl weer zon bulshit.