Over Zelf.nl

Zelf.nl doet er alles aan om uw kosten van verzekeren zo laag mogelijk te houden. In totaal werken er bij ons iets meer dan 100 medewerkers, van uw premie betalen we geen dure commercials en we werken ook niet samen met verzekeringsadviseurs. Bij Zelf.nl regelt u een verzekering voor uw huis, uw auto of uw spullen gewoon zelf.

Bespaar op uw verzekering

En omdat wij besparen, bespaart u! Daarom krijgt u bij ons een lagere premie. Zonder dat dit ten koste gaat van de dekkingen of van de snelle service. Onze medewerkers helpen u graag als dat nodig is. U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail of via de telefoon: 072 – 5 180 160.

Zelf.nl

Zelf.nl is een initiatief van Proteq. Zelf.nl en Proteq zijn beide handelsnamen van REAAL Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in het Wft-register van de AFM onder vergunningnummer 12000468

Verzekeringen van Zelf.nl

Waar vindt u ons?

Zelf.nl
Wognumsebuurt 10,
1817 BH Alkmaar

Vragen?

Neem contact op via e-mail op info@zelf.nl of bel ons op 072 – 5 180 160