Slecht rijgedrag leidt tot 3x hogere premie autoverzekering (in de VS)

De laatste tijd is er veel te doen rondom de factoren die bepalen hoe uw premie autoverzekering wordt opgebouwd. In Nederland zijn verzekeraars al een tijdje bezig om hun premies af te stellen op precies degene die een autoverzekering afneemt. Premie op individueel niveau dus. Dit systeem is eerlijker en logischer. Mensen die statistisch gezien minder schades veroorzaken, betalen een lagere premie voor hun autoverzekering.

Rijgedrag is het belangrijkste om hoogte verzekeringspremie te betalen

In Nederland staat de persoongebonden premie autoverzekering nog redelijk in de kinderschoenen. In Engeland en in de Verenigde Staten zijn ze hier al veel verder mee. Daar tellen bijvoorbeeld ook snelheidsovertredingen mee in de premieberekening. Stapelt iemand flitsboete op flitsboete, dan betaalt diegene een hogere premie.

Interessant om te lezen is dat het claimgedrag en rijgedrag de belangrijkste premiebepalers zijn. Daarnaast neemt iemands leeftijd, burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, getrouwd, etc.) en gezinsamenstelling de tweede plaats in beslag. Zo betaalt een man van begin dertig die getrouwd is en jonge kinderen heeft, een lagere premie dan een carrièregedreven, single dertiger met een Porsche onder het zitvlak.

Jongeren vertonen vaker gevaarlijk rijgedrag en betalen daarom een hogere premie

Jongeren zijn voor hun autoverzekering niet goed af in de bovengenoemde landen. In de VS betaalt een tiener rond de 2500 dollar per jaar voor een autoverzekering. Dan heeft zo iemand nog een nette staat van dienst op het gebied van rijgedrag en claimgedrag (hoeveel schades zo iemand heeft gereden en deze heeft geclaimd). Rijden ze wel schade, dan wordt hun premie in sommige gevallen met 6 vermenigvuldigd. Daarvoor moet men heel wat krantenwijkjes lopen.

In Nederland gaan we nog niet zo ver als in de Engelssprekende landen. Toch neigen de premies autoverzekeringen steeds meer in die richting. Er zijn natuurlijk nog veel meer factoren die een premie autoverzekering bepalen. Daarover later meer.

You may also like...