Uit den ouden doosch: verzekeringspolis uit 1912

Een mooi beeld uit uit het begin van de twintigste eeuw, een verzekeringspolis uit 1912. Mevrouw Heusden zou bij overlijden 50 gulden (bijna 23 euro) aan haar erven of rechtverkrijgenden nalaten. Daarvoor moest zij iedere week op maandag 2 cent aan premie afdragen. De polis is uitgegeven door de Centrale Arbeiders-, Verzekerings- en Depositobank te ’s Gravenhage.

Deze organisatie was 8 jaar daarvoor opgericht om te voldoen aan de vraag van de zich verheffende arbeidersklasse. Later is de Centrale, samen met vier andere bedrijven een verregaande samenwerking aangegaan. Dit resulteerde in 1990 in de vorming van de Reaal groep. Weer later is de Reaal groep samengegaan met de SNS groep en dat is de paraplu waaronder wij nu opereren. De historische waarde van dit document en het prachtig taalgebruik maken dit de moeite waard. Leuk!

Meer lezen over de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank te ‘s-Gravenhage? Het is een prachtig stukje Nederlandse geschiedenis. Kijk dan even op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

You may also like...