Uw kind joyride onder invloed uw auto een pizzeria binnen. Is dat verzekerd?

Afgelopen weekend was het raak in Sint Willebrord, Noord-Brabant. Een vijftienjarige jongen reed onder invloed van alcohol de auto van zijn moeder een pizzeria binnen. Een interessant geval voor de autoverzekering. Is zoiets gedekt?

Joyriding onder invloed
De jongen reed samen met drie vrienden op hoge snelheid door de Dorpsstraat. Daarbij raakte hij een paaltje en verloor de macht over het stuur. Vervolgens reed hij dwars door de gevel van de pizzeria en kwam nét voor een tafel met gasten tot stilstand. De jongen had bijna drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid alchohol op.

Joyriding gedekt door autoverzekering?
De eigenaar van de pizzeria en zijn gasten zijn gelukkig met de schrik vrijgekomen. Ook de financiële schade voor de eigenaar is gedekt. De autoverzekering dekt namelijk zijn schade, of dat nou een WA, WA+ Beperkt of een WA+ Volledig Casco dekking is. Helaas heeft de verzekeringsnemer (in dit geval de moeder van de jongen) vaak minder geluk.

Bij een basis WA-verzekering wordt schade aan de eigen auto nooit gedekt. Joyriding wordt wel gedekt indien men een WA+ of WA+ Volledig Casco autoverzekering heeft afgesloten. Voorwaarde is dan wel, dat de verzekeringsnemer aangifte heeft gedaan – en aangifte tegen je eigen kind is voor veel mensen een brug te ver.

Als uw auto door joyriding beschadigd, dan dekken wij onder de WA+ en volledig casco ook voor een deel het vervangend vervoer tijdens de reparatie van uw auto.

Samengevat dekt u autoverzekering de schade aan anderen die door uw joyriding kind is veroorzaakt. Bij een WA+ of WA+ Volledig Casco is de schade aan uw eigen auto ook gedekt, mits u aangifte heeft gedaan bij de politie. De keus hiervoor ligt echter bij uzelf.

You may also like...

3 Responses

 1. MiniTwilight zegt:

  Lars,

  De autoverzekering geeft aan dat zij de schade aan de pizzeria gaan verhalen op de dader – ergo de moeder. De moeder heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering particulier gezin, maar deze zou niet van toepassing zijn, omdat er een WA autoverzekering van de auto is. Klopt dat?

  M.

 2. Lars zegt:

  @MiniTwilight,

  Wanneer een van uw minderjarige kinderen besluit een ritje te maken met uw auto of met een auto van iemand anders, dan is hiervoor een beperkte dekking op uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In beginsel is er namelijk geen dekking op uw AVP voor schade door of met een motorrijtuig. Een van de uitzonderingen hierop is wanneer uw kind jonger is dan 18 jaar en er sprake is van joyriding met geweldpleging.

  Van joyriding met geweldpleging is sprake als bijvoorbeeld een ruit van uw auto wordt ingeslagen of als er in uw woning wordt ingebroken om zodoende de autosleutels mee te nemen. Een voorbeeld van joyriding zonder geweldpleging is wanneer er gebruik gemaakt wordt van uw auto die geparkeerd staat zonder dat deze op slot is en de sleutels nog in het contact zit.

  In deze zaak heeft zoonlief van 15 jaar de auto van zijn moeder meegenomen en is er dus zeer waarschijnlijk sprake van joyriding zonder geweldpleging. Dit is dus niet gedekt op de AVP. Voor alle duidelijkheid: de schade aan de pizzeria wordt gedekt door de WA-verzekering van de auto. En als de moeder haar auto Beperkt of Volledig Casco heeft verzekerd, dan zal deze verzekeraar zelfs de schade aan haar auto betalen. Tenzij de moeder iets te verwijten valt, maar daar lijkt geen sprake van te zijn.

  • @MiniTwilight zegt:

   “Voor alle duidelijkheid: de schade aan de pizzeria wordt gedekt door de WA-verzekering van de auto.”

   Dat is dus niet wat de verzekeraar in kwestie beweert! Er is sprake van joyriding zonder geweldpleging. De verzekeraar geeft aan dat de schade aan de pizzeria niet door de WA auto verzekering is gedekt omdat de feitelijke bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen zijn zij echter gehouden om de tegenpartij schadeloos te stellen. De schade – welke aanzienlijk is – zullen zijn gaan verhalen op de verzekerde (= de moeder). Noch de AVP noch de WA auto verzekering biedt dus enige dekking!!

   De moeder begrijpt hier werkelijk niets van:
   1. Op grond waarvan wordt de schade op de verzekerde verhaald?
   2. De AVP deze dekt schade veroorzaakt door joyriding door een minderjarige (<18jr), maar daarin staat ook:
   Art. 4 lid 3b: “In geval van joyriding zonder geweldpleging geldt deze dekking alleen als voor het motorvoertuig geen aansprakelijkheidsverzekering van kracht is.”
   Art. 4 lid 1 sub a (WA autoverz.) ziet niet op joyriding (joyriding kan ook geschieden +18 en met rijbewijs). Dit had expliciet als uitsluitingsgrond moeten worden vermeld. Joyriding wordt nergens genoemd in deze verzekering als uitsluitingsgrond, terwijl deze wel in de AVP wordt genoemd (zelfde verzekeraar). Is schade door joyriding eigenlijk wel uitgesloten van de WA auto verzekering?
   Nu is de situatie dus als volgt: als de moeder haar auto niet WA verzekerd zou hebben, zou de schade wel gedekt zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Is een wettelijke verplichting. En is de WA autoaansprakelijkheidsverzekering wel “van kracht” als de dekking hiervan is uitgesloten? Hoe kan dat? Kan dat?
   3. De verzekeraar (Klaverblad) heeft een klachten- en geschillenregeling – heeft het zin om daar een klacht in te dienen?
   4. De verzekeringstussenpersoon doet niets om de verzekerde te helpen.

   De moeder – welke al die jaren dacht dat ze met TWEE aansprakelijkheidsverzekeringen toch wel verzekerd zou zijn voor schade waarvoor zij aansprakelijk kon worden gesteld – kan de schade aan de pizzeria niet betalen (is alleenstaand met 3 opgroeiende kinderen). Voor haar dreigt nu het faillissement en zij is de wanhoop nabij. Wat kan ze doen?

   Het betreft:
   AVP: Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, voorwaarden nr. AP 06, Klaverblad verzekeringen
   WA auto: Royaal autoverzekering, voorwaarden nr. RA09, Klaverblad verzekeringen