Van.zelf.nl wordt vernieuwd

Misschien dat u het al heeft gemerkt, maar de laatste paar dagen zijn we hard bezig om dit weblog een update te geven. Het kan daarom zijn dat u daar enige hinder van ondervindt. Maar, geen paniek. Als alles goed gaat, zijn de werkzaamheden morgen (dinsdag 1 november) afgerond. In de tussentijd kunt u naar hartenlust uw reacties op onze vernieuwing geven onder dit bericht. Uw complimenten of kritiek is van harte welkom.

You may also like...