Juridische hulp is duur

Er wordt u onrecht aangedaan. Daar bent u kwaad over en er ontstaat een conflict. Wanneer dit op de werkvloer gebeurt kan dit gevolgen hebben voor uw baan. Als het uit de hand loopt heeft u misschien zelfs juridische hulp nodig. In zo’n geval kan een rechtsbijstandverzekering goed uitkomen.  

  

Kunt u een advocaat betalen?

Onmacht

Een rechtsbijstandverzekering verzekert u van jurische hulp bij diverse vormen van onmacht. Er zijn in het leven zoveel situaties waarin u een conflict kunt krijgen, ook al bent u zelf niet vijandig aangelegd. In het verkeer, op uw werk, in uw gemeente, als consument, in en om uw woning, rondom uw gezondheid: u bent altijd afhankelijk van de samenloop van omstandigheden. Heel vaak gaat het goed, maar het kan ook wel eens goed misgaan. 

Financiële belangen

Voor het aanspreken van een rechtsbijstandverzekering moet u te maken hebben met een conflict waarbij de financiële belangen groot zijn. U zult hierbij de hulp nodig hebben van een advocaat. Het uurtarief van een advocaat is echter zo hoog, dat een doorsnee burger hier niet direct geld voor heeft. Bovendien zijn de kosten van een procedure moeilijk in te schatten. Er zijn zoveel factoren die kunnen zorgen voor hogere kosten, dat is vooraf heel moeilijk in te schatten. Een advocaat kost per uur bovendien vaak al meer dan de premie van een rechtsbijstandsverzekering in een heel jaar. Het alternatief voor een rechtsbijstandverzekering is om het geld van de kosten voor een rechtszaak te lenen. Dan moet u echter wel heel zeker van uw zaak zijn.  

U kunt uw rechtsbijstandverzekering inschakelen wanneer u:  

 • een juridische vraag heeft;
 • een geschil krijgt met een persoon, bedrijf of instantie;
 • schade wilt verhalen of u moet verdedigen tegen een claim.

Polisvoorwaarden

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is het goed om de polisvoorwaarden van diverse aanbieders naast elkaar te leggen. Want als u een verzekering heeft met magere polisvoorwaarden, dan is er weinig toegevoegde waarde. De verzekering zal dan namelijk zelden de kosten dekken waarvoor u hem nodig heeft.  

Zeker is in ieder geval dat de rechtsbijstandverzekering bij uw persoonlijke situatie moet passen. Variabelen waar u bij de polisvoorwaarden bijvoorbeeld rekening mee moet houden zijn:  

 • Geldt de verzekering alleen voor u of voor het hele huishouden?
 • Wilt u dat de verzekering alleen in Nederland of ook in het buitenland geldt ?
 • Is er een overlap met andere verzekeringen?
 • Welke geschillen zijn gedekt?
 • Hoe is de wachttermijn bepaald?
 • Is er sprake van een vrije advocaatkeuze?
 • Hoe hoog is de eventuele eigen bijdrage?
 • Welke aanvullende dekkingen zijn er en wenst u?

Een goede keus

De Zelf.nl rechtsbijstandverzekering is door de Consumentenbond in 2008 uitgeroepen tot beste koop. De verzekering is ondergebracht bij DAS Rechtsbijstand. Bereken de hoogte van uw premie voor een rechtsbijstandverzekering van Zelf.nl, onderdeel van SNS Reaal.

You may also like...