Waarom het niet slim is om met uw Fiat Panda over te dun ijs te gaan rijden

Op videosite Dumpert.nl is een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe een jongeman met een vrij nieuwe Fiat Panda op een bevroren kanaal rijdt. Hij rijdt langzaam achteruit en probeert zo waarschijnlijk de oever te bereiken. Helaas gaat het mis.

Het ijs is te dun op die plek en de Fiat Panda zakt zonder pardon in het water. De jongen weet ternauwernood uit de auto te komen. Dit is misschien niet zo’n slimme actie van die jongen. Iemand vraagt zich in een reactie op de video af of dit verzekerd is. Te meer omdat deze actie waarschijnlijk niet verzekerd is. Tenminste, als de persoon in kwestie ‘voor de lol’ met z’n auto op het ijs is gegaan. Dat is niet het geval. In ieder geval niet op de autoverzekering van Zelf.nl.

In onze polisvoorwaarden worden dit soort acties als volgt uitgesloten:

Opzet
Veroorzaakt met opzet of door roekeloosheid dan wel merkelijke schuld (voor zover nodig in afwijking van artikel 7:952 BW) van de verzekerde. Onder merkelijke schuld wordt verstaan een gedraging die, al is een verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich meebrengt dat een verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekortschiet in zorg ter voorkoming van schade.

De jongeman in kwestie had dus van tevoren even goed moeten nadenken over zijn actie. Is het verstandig om met een slordige 900 kilo over een plak bevroren water te rijden? Het antwoord, zo blijkt uit het filmpje, luidt natuurlijk nee.

You may also like...