Drie redenen waarom u bij Zelf.nl een lage premie betaalt

Het is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Volgens De Nederlandse Bank (DNB) rekenen veel verzekeraars een te lage premie voor hun autoverzekeringen. Gemiddeld genomen leiden ze hierop zelfs verlies. Als verzekeraars verlies leiden, dan kunnen ze geen schades meer betalen – en dat is slecht voor u.

Een goed voorbeeld hiervan is Ineas. Deze verzekeraar is vorig jaar failliet verklaard. De klanten die nog een schadeclaim hadden lopen, hadden het nakijken. Gelukkig kon Zelf.nl een groot deel van die klanten helpen.

Bij Zelf.nl betalen sommige mensen nog steeds een zeer lage premie. Dat blijkt ondermeer uit onze wekelijkse premievergelijkingen. De premie die u betaalt voor onze autoverzekering komt heel vaak als laagste uit de vergelijkingen. Ook geven onze klanten aan dat de premie een van de belangrijkste redenen is waarom zij voor Zelf.nl hebben gekozen.

Wat Zelf.nl niet betaalt aan kosten, betaalt u niet aan premie

U betaalt een lage premie omdat wij slim omgaan met kostenbeheersing. Wat wij niet betalen aan kosten, betaalt u niet aan premie. De drie belangrijkste redenen waarom wij lage premies kunnen rekenen zijn:

  1. de risico’s van onze klanten goed inschatten;
  2. het laag houden van de kosten;
  3. een goed doordachte fraudebestrijding.

Risico’s inschatten en goed beprijzen

De verzekeringen van Zelf.nl zijn niet voor iedereen interessant. Zelf.nl rekent namelijk voor bepaalde klanten een hele scherpe prijs, terwijl andere klanten meer betalen. Dat verschil is zelfs groter dan bij veel andere verzekeraars. Wij hangen een prijskaartje aan risico’s. Zo betaalt iemand die net zijn rijbewijs heeft of in het verleden veel schade heeft geclaimd een (veel) hogere premie dan een ervaren bestuurder die nog nooit schade heeft geclaimd. Elke klant van Zelf.nl verdient dan ook zijn eigen premie.

Kosten laag houden

Zelf.nl is een gewone verzekeraar. Wij verzekeren niet vanuit een marmeren gebouw op een toplocatie in de Randstad. Ons kantoor in Heerhugowaard past bij ons bescheiden karakter. Uw premie wordt niet in torenhoge reclamebudgetten gestopt om te zeggen hoe geweldig we zijn. Wij hebben liever dat ú ons geweldig vindt omdat wij een uitstekende service bieden.

Fraudebestrijding

Naar schatting betalen verzekeraars meer dan tien procent van de schades onterecht uit. Die kosten worden rechtstreeks doorberekend aan u. Dat willen wij niet. Daarom zijn wij strenger aan de poort. We stellen u kritische vragen. Die zijn misschien vervelend, maar vormen een beter alternatief dan een hogere premie. Zelf.nl ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om fraude te voorkomen – en daarmee gaan we heel ver. Zo worden er heel wat bronnen geraadpleegd waarmee wij het risico op fraude verkleinen. Bovendien wijzen wij nieuwe klanten op de consequenties van onterecht claimen of het verstrekken van onjuiste informatie.

Onze gezondheid is uw zekerheid

Ondanks de onzekere situatie in de financiële markt is Zelf.nl een gezond bedrijf. Dat is goed voor u. U betaalt niet voor onzinnige kosten en u kunt er van op aan dat wij uw schade kunnen betalen. Dat doen wij met de grootste zorg en toewijding. Daarbij is uw tevredenheid ons uitgangspunt; bij elk moment dat wij contact hebben gehad, vragen wij om uw kritische mening. Tenslotte bepaalt u de kwaliteit van ons bedrijf.

Zelf

Jij leeft. Zelf verzekert.

You may also like...