woningbrand

Wat kunt u verwachten van een schade-expert?

Als er bij u een grote schade is ontstaan, bijvoorbeeld door een woningbrand, schakelen wij altijd een schade-expert in. In dit artikel gaan we hier dieper op in. Wat kunt u van hem verwachten en welke mensen helpen u nog meer bij dit soort schades?

De schade-expert

De schade-expert bespreekt met u de schade en geeft antwoord op uw vragen daarover. Als deskundige treedt hij onafhankelijk op en stelt objectief de oorzaak van de schade vast en de omvang van de schade, het schadebedrag. Aan de hand van deze gegevens maakt hij een schaderapport op voor ons. Op basis hiervan bepalen wij de uitkering. Uiteraard zal hij dat altijd met u bespreken en om uw akkoord vragen.

De schadebehandelaar

De schadebehandelaar werkt bij ons op de afdeling schade & uitkeringen. Hij geldt als eerste aanspreekpunt en bepaalt of er een schade-expert bij u moet langskomen. Ook hij kijkt naar de toedracht van uw schade en beoordeelt uiteindelijk de uitkering. Dat gebeurt op basis van uw input en op het eventuele rapport van de schade-expert, die bij u langs is gekomen. Onze schadebehandelaar kijkt of uw schade is gedekt door onze polisvoorwaarden. Wanneer dat zo is en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd, gaan wij over op betaling.

Salvagecoördinator

De salvagecoördinator treedt op namens de gezamenlijke verzekeraars. Hij tracht in ieder geval de gevolgschade zo veel mogelijk te beperken. De salvagecoördinator komt direct na een brandschade ter plekke en kan voor u ook praktische zaken regelen als onderdak, vervoer en kleding.

Contra-expertise

Hoewel de schade-expert onafhankelijk optreedt en niet direct onze belangen behartigt, kan het zijn dat u het niet eens bent met zijn oordeel. U kunt dan een contra-expert inschakelen die dezelfde objectiviteit in acht moet nemen. Een veelgehoord misverstand in deze is dat hij in uw belang optreedt en een zo groot mogelijke schadevergoeding eruit probeert te slepen. Dat is niet waar. Iedere expert, dus ook een contra-expert, moet een objectief en verdedigbaar rapport opleveren. Overigens hebben wij al eerder aandacht geschonken over contra-expertise.

Tot slot

Zoals u kunt lezen, zijn er nogal wat mensen betrokken bij een schadeproces. Allen zijn er op gericht om het proces zo makkelijk en vloeiend mogelijk te laten verlopen. Het is vooral in ons gezamenlijk belang dat een schade-expert objectief handelt. Sowieso is het prettig om te weten dat een traumatische gebeurtenis als een brand materieel gezien snel en naar wens wordt opgelost.

You may also like...