Water als schadeveroorzaker

In het buitenland vindt men het vaak raar dat Nederland voor de helft onder de zeespiegel ligt. We proberen het water met duinen en dijken te beheersen om overlast te voorkomen. In uw eigen huis kan water ook een oorzaak zijn van schade. Wanneer wordt deze schade gedekt door uw verzekering?

Het gevolg van wateroverlast…

De kosten van waterschade kunnen flink oplopen. Als uw houten vloer kromgetrokken is, uw witte plafond vol kringen zit of uw gestuukte muur naar beneden gekomen is, moet dit hersteld worden. Vaak moeten hier vakmensen aan te pas komen. Het is mooi als u deze rekening kunt indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.   

Oorzaken van waterschade zijn bijvoorbeeld:
– Overstroming in de badkamer
– Onplofte cv-ketel
– Lekkage door gesprongen leidingen of riool
– Lekkage door hevige regenval of gedooide sneeuw
– Bluswerkzaamheden   

Wat is verzekerd?
Met een woonhuis- en/of  verzekert u zich tegen waterschade. Elke verzekeraar omschrijft in haar polisvoorwaarden welke vormen van waterschade gedekt worden. Kort door de bocht gezegd wordt schade die veroorzaakt wordt door onvoorziene wateroverlast gedekt op de polis. Om exact te weten wat wel en wat niet vergoed wordt moet u uw polisvoorwaarden er goed op naslaan. Bij stormschade geldt altijd een eigen risico. Overstromingsschade die veroorzaakt wordt door een natuurramp wordt op dit moment door geen enkele aanbieder vergoed.   

Voordelig verzekeren

Bent u benieuwd naar de hoogte van de premie voor uw woonhuis- en/of ? Laat u verrassen door het voordeel van Zelf.nl. Doe zelf online een premieberekening of bel 072-5180160.  Wij kunnen u ook (gratis) terugbellen.

You may also like...