Winterbanden niet verplichten, maar wel korting krijgen op verzekeringspremie?

Over winterbanden kan men niet uitgepraat raken. Mensen die ze onder hun auto hebben hangen, zijn lyrisch over die dingen. Mensen die dat niet hebben, zien er vaak de noodzaak niet van in. De discussie over winterbanden liep zelfs op dit blog nogal hoog op, met voor- en tegenstanders die elkaar in de haren vlogen. Dat neemt niet weg dat er zeker voordelen aan winterbanden zijn verbonden.

Onderzoek verbond van verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft deze maand onder 500 mensen een onderzoek gehouden over winterbanden. Daaruit bleek dat bijna één op de drie Nederlandse autobezitters winterbanden onder de auto heeft. Meest genoemde reden voor het gebruik van winterbanden was veiligheid met 83% van de stemmen. Op de vraag of winterbanden tot korting op de verzekeringspremie moeten leiden, antwoordde vier op de tien dat dat een goed idee is en stond 26% daar neutraal tegenover. Zelf.nl biedt (nog?) geen korting op de premie van uw autoverzekering als u winterbanden gebruikt.

Winterbanden – de feiten

Winterbanden zijn bij temperaturen onder de 7°C over het algemeen geen onzin. Ze zorgen inderdaad voor extra veiligheid, omdat het profiel water en sneeuw beter kan afvoeren. Ook hebben de banden een andere rubbersamenstelling, waardoor ze bij dergelijke temperaturen een betere grip op het wegdekhebben. De remweg wordt met winterbanden ruim de helft korter dan bij zomerbanden. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen die winterbanden gebruiken minder vaak betrokken raken bij een ongeluk.

Voor- en tegenstanders winterbanden

Het wel of niet gebruiken van winterbanden levert bijna religieuze of politieke discussies op. Er zijn twee kampen die niet of nauwelijks tot elkaar komen. De één dweept ermee, de ander wijst ze absoluut af. Over het algemeen is dat te wijten aan de kosten die met die dingen gemoeid zijn. Toch kunnen die meevallen als u in aanmerking neemt dat het gebruik van twee soorten banden tot minder slijtage leidt. Op die manier zijn de aanschafkosten van winterbanden redelijk te behapstukken.

Winterbanden korting op autoverzekering?

En nu de hamvraag: vindt u dat winterbanden tot een korting moeten leiden op uw premie autoverzekering?

You may also like...