Zelf.nl is financieël één van de meest gezonde schadeverzekeraars

In een tijd dat sommige verzekeraars met moeite het hoofd boven water kunnen houden, of zelfs failliet gaan (zoals onlangs het geval was met Ineas), wilt u natuurlijk graag weten met wie u zaken doet. U wilt immers niet voor verrassingen komen te staan en u wilt er zeker van zijn dat uw verzekeraar aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Zelf.nl kan dat. In ruime mate zelfs.

Oproep tot inzicht financiele positie verzekeraars
Onlangs stelde Edmon Hilhorst van Independer.nl in  zijn blog dat verzekeraars er goed aan zouden doen om inzicht te geven in hun financiële positie. Dit voorkomt dat consumenten in de problemen raken, zoals dat bij Ineas het geval is geweest. Bij Zelf.nl juichen we dit initiatief toe. Want alhoewel we relatief klein zijn, betekent dat nog niet dat onze financiële positie slecht is.  Sterker nog, die is heel goed!

Het solvabiliteitspercentage van Zelf.nl is meer dan 350% (gemeten in 2010)
Een percentage dat iets zegt over de financiële positie van een verzekeraar  is het solvabiliteitspercentage.  Dit percentage geeft informatie over in hoeverre een verzekeraar in staat is om toekomstige uitgaven te kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld het uitkeren van schade. Het solvabiliteitspercentage van Zelf.nl is meer dan 350%. Het gemiddelde solvabiliteitspercentage van alle scahdeverzekeraars is 273% (gemeten in 2009 door het Verbond van Verzekeraars). Met dit percentage hebben we een stevige positie in de top 10 van de meest solvabele verzekeraars in Nederland. Wilt u het totale overzicht van de Nederlandsche Bank inzien? Dan kunt u dat doen door naar deze pagina te gaan en te klikken op de link: “Solvabiliteit per schadeverzekeraar”. U vindt Zelf.nl onder de naam Proteq Schadeverzekeringen NV, de risicodrager van Zelf.nl.

Dus ondanks het feit dat Zelf.nl een relatief kleine speler is, zijn we één van de meest financiële gezonde schadeverzekeraars.

Dat u het even weet, voor de zekerheid….

Over Zelf.nl

Zelf.nl doet er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dus geen dure commercials op televisie of op de radio. Geen torenhoge gebouwen op dure locaties. Gewoon een eenvoudig kantoor in Heerhugowaard. En bij Zelf.nl sluit u zelf uw verzekering af. Snel en makkelijk.

UPDATE woensdag 15 september 2010:
– 237% veranderd in het juist solvabiliteitsgetal: 273%
– de link naar het overzicht van de Nederlandsche Bank toegevoegd
– daar waar van toepassing de term schadeverzekeraar toegevoegd

You may also like...

1 Response

  1. 13-09-2010

    […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Zelf Verzekeringen en Finance, Zelf Verzekeringen. Zelf Verzekeringen heeft gezegd: Zelf.nl is financieël één van de meest gezonde verzekeraars http://bit.ly/dyRs43 […]