Zelf.nl ontvangt als een van de eerste het Keurmerk voor Klantgericht Verzekeren

Op dinsdag 5 oktober heeft Zelf.nl (het label van Proteq, onderdeel van SNS Reaal) het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) ontvangen. Het keurmerk is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en is bedoeld om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening van een verzekeraar te toetsen.

Zelf.nl is beoordeeld op een aantal belangrijke, onafhankelijke richtlijnen:
· begrijpelijke en heldere informatie en voorlichting aan de klant;
· een zorgvuldige en voortvarende dienstverlening;
· goede (telefonische) bereikbaarheid;
· een onderzoek naar klanttevredenheid;
· een eigen kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement

Keurmerk geldt niet alleen voor Zelf.nl
De toetsing van de richtlijnen heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden en de dienstverlening van Zelf.nl heeft de toetsing glansrijk doorstaan. Om die reden behoort Zelf.nl, met de andere merken van Proteq (Proteq Dier & Zorg en Route Mobiel) tot de eerste groep verzekeraars die dit keurmerk hebben ontvangen.

Zelf.nl stelt klant werkelijk centraal
‘Het is goed te horen dat een objectieve instantie, op basis van objectieve normen de bedrijfsvoering van Zelf.nl grondig en nauwgezet heeft bekeken. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat Zelf.nl de klant daadwerkelijk centraal stelt’, stelt projectleider Jacqueline Breekveldt.

Onderzoek is ook basis voor verbeteringen in de toekomst
Ton Nijenhuis, directeur, vervolgt. ‘Naast het feit dat wij voldoen aan de normen van het Keurmerk, is het nadrukkelijk ook een bevestiging van de cultuur die wij binnen onze maatschappij hebben. In alles wat wij doen stellen wij de klant centraal. Zo voeren wij al jaren continu onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken via Tevreden.nl uit. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis voor verbeteringen in onze dienstverlening.’

Keurmerk zal jaarlijks terugkeren
De Stv zal ieder jaar de verzekeraars die het keurmerk hebben ontvangen, opnieuw toetsen. Hiermee wordt de continuïteit van het Keurmerk gewaarborgd. Meer informatie over het keurmerk vindt u op: www.keurmerkverzekeraars.nl

You may also like...